Vy bývate v ňom, my sa staráme oň

Komplexné služby v oblasti správy a údržby bytových domov a nebytových priestorov.

Bytový dom TrnavaBytový dom TrnavaBytový dom TrnavaBytový dom Trnava
Sme jedni z vás. Bývame medzi vami, riešime rovnaké povinnosti na úradoch, a poznáme typické útrapy nájomníka bytového domu.
Práve znalosť lokálneho prostredia a adaptácia sa jeho podmienkam, ako aj empatia s vlastníkmi alebo užívateľmi nehnuteľností sú hlavnými piliermi našej spoločnosti, ktoré ju odlišujú od množstva iných správcovských firiem. Okrem dlhoročných skúseností, odbornej kvalifikácie a patričného know-how, kladieme dôraz na nevyhnutné technické zázemie so sieťou dôsledne vybraných a v praxi overených servisných dodávateľov.
To všetko nám pomáha úspešne plánovať, riadiť a dodať služby, ktoré znižujú náklady na prevádzku a údržbu vašej nehnuteľnosti, maximalizujú jej životnosť a poskytujú prehľad o investíciách do nej.

Prehľad základných služieb

V skratke uvádzame zoznam najčastejšie realizovaných činností. Pokiaľ však máte záujem o daľšie, doplnkové činnosti, bude nám potešením ich s vami prekonzultovať.

Prevádzkovanie a preventívna údržba technológií
Bežná údržba a opravy
Čistiace a upratovacie práce
Revízie plynu, elektriny, hasiacich zariadení a hydrantov, výmena vodomerov
Havarijný nonstop servis
Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia spoločných priestorov
Zastupovanie pri vybavovaní úverov zo ŠFRB a z komerčných bánk
Vybavovanie dotácií na systémové poruchy
Poradenstvo a zabezpečenie cenových ponúk od dodávateľov na práce požadované vlastníkmi
Zabezpečenie rekonštrukcie alebo obnovy nehnuteľnosti

Digitalizácia správy

Robíme všetko preto, aby naša spolupráca s vami zodpovedala dnešnej dobe. Preto sa snažíme v maximálnej miere nasadzovať moderné komunikačné prostriedky a prostredníctvom nich vám nielen sprehľadniť, čo sa s vašou nehnuteľnosťou a investíciami deje, ale zároveň zrýchliť a zefektívniť vzájomnú komunikáciu.

Každému bytovému domu vieme pripraviť prehľadnú internetovú podstránku, kde jednotliví vlastníci nájdu všetky potrebné informácie o dianí v dome. Aj vlastníci, ktorí sa nemohli zúčastniť schôdze vlastníkov, si môžu doma, v pohodlí, preštudovať prijaté uznesenia, zápis zo schôdze, či zmluvu o výkone správy. Nepotrebujete kopírovať doklady, či hľadať, kde ste si čo doma uložili. Nepotrebujete "zastihnúť" zástupcu vlastníkov, aby ste sa ho na niečo spýtali.

Referencie

Dnešná doba je poznačená množstvom planých, či nesplmiteľných sľubov a tiež "rýchlokvasených odborníkov“, ktorí majú v prezentovanom odbore minimálne skúsenosti. Česť výnimkám a tým, ktorí navzdory limitovaným skúsenostiam dokážu uspokojiť potreby zákazníka.

Za nás necháme radšej hovoriť našich klientov. V prípade, že máte záujem dôzvedieť sa o našej práci viac, bude nám potešením poskytnúť vám v tomto smere dostatočné množstvo referenčných kontaktov.

MEZON Services s.r.o.

Na adrese sídla firmy nás môžete kontaktovať počas stránkových hodín uvedených nižšie, resp. kedykoľvek sme vám k dispozícii telefonicky alebo emailom.

Stredná 19, 917 02 Trnava

+421 940 827 939

info@mezonservices.sk

Pon: 9:00-15:00 / Str: 9:00-15:00